Benzin grubuna 1 lira 53 kuruş zam geldi.

Motorine indirim Motorine indirim

Motorin grubunda da aynı 1 lira 10 kuruş fiyat artışı oldu.