NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, eğitim bilimleri ve ilişkili alanlarda özgün, bilimsel ve nitelikli çalışmaları yayımlamayı amaçlayan Kapadokya Eğitim Dergisi (KAPED)’in yeni sayasında eğitim alanında önemli ve güncel konuların yer aldığı söyledi. Birbirinden değerli makalelerle eğitim politikalarına ve uygulamalarına katkı sunmayı hedefledikleri KAPED Haziran sayısında 17 farklı üniversiteden ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 22 hakemin görev aldığına değinen Aktekin, dergide 2’si derleme ve 8’i de araştırma makalesi olmak üzere toplam 10 çalışmanın yer aldığını belirtti.

NEVÜ’de 2 fakülteye 2 doçent ataması yapıldı NEVÜ’de 2 fakülteye 2 doçent ataması yapıldı

Kapadokya Eğitim Dergisi’nin bu sayısında yayınlanan 10 makalenin kısa özetleri:

1. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Robotik Kodlama Deneyimleri

Fen bilgisi öğretmen adaylarının robotik kodlama deneyimlerini inceleyen bu çalışma, Arduino ve mBlock ile yapılan etkinliklerin eğitimdeki önemini vurguluyor.

2. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Yeterlilikleri ve Duygu Sosyalleştirme Stratejileri

Okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal yeterlilikleri ile duyguları sosyalleştirme stratejileri arasındaki ilişkiyi araştıran bu makale, adayların duygusal zekâlarını geliştirmelerine katkı sağlıyor.

3. Sekizinci Sınıf Ortaokul Matematik Ders Kitabında GeoGebra Etkinliklerinin 5E Modeline Göre İncelenmesi

8. sınıf matematik ders kitaplarındaki GeoGebra etkinliklerinin 5E modeline göre değerlendirilmesi, öğrencilere yönelik görselleştirme ve öğrenme süreçlerinin etkinliğini artırmayı amaçlıyor

Editör: Alpaslan Körükcü