Nevşehir’de görev yapan serbest muhasebeci ve mali müşavirler, oda binası önünde basın açıklaması yaparak sorunlarının çözülmesini istedi.

Nevşehir SMMMO Başkanı Filiz Sayın, burada yaptığı açıklamada, mutlu meslek mensubu olmadığını belirterek, “Sürekli artan iş yükü ve ardı arkası kesilmeyen cezai yaptırım tehdidi ile meslek mensuplarının birçoğu fiziken ve ruhen çok büyük travmalar yaşamaktadır. Bizlerin de insan olduğunu, her normal insan gibi beşeri ihtiyaçlarımızın ve zaaflarımızın olduğunun, bizlerin de yorulabildiğini görmeniz için daha kaç meslek mensubunun canını yitirmesi gerekiyor” dedi.

“GELİŞMİŞ ÜLKELER 4 GÜN ÇALIŞIYOR”

Gelişmiş ülkelerde çalışma günlerinin dört güne indirildiğine dikkati çeken Sayın, mali müşavirlerin neredeyse 7/24 ofise hapsedildiğini belirterek, “Biz mali müşavirler artık işimizi ve mesleğimizi yapamaz hale gelmiş bulunmaktayız. Gelir idaresinin gönüllü memurları olduk. Bu durum ile sadece çok zor alınan meslek ruhsatımız ile başlayan hayallerimizin yıkılması ile kalmadık aynı zamanda emeğimizin karşılığında ücretini alamadığımız angaryaların esiri olduk.” diye konuştu.

“BEDEN VE RUH SAĞLIKLARI BU YÜKÜ KALDIRMIYOR”

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yaptığımız hem yazılı hem sözlü başvurularımızı dikkate alması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekli? Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktardık. Yaptığımız her görüşmede, Mali müşavirlerin ağır iş yükü altında ezildiği, omuzlarındaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye geldiğini, meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının bu yükü kaldırmadığı sıklıkla ifade edilmiştir. Önerilerimize yıllardır sessiz kalınması sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının modernizasyonu şarttır.

Park yasağı levhaları yerleştirildi Park yasağı levhaları yerleştirildi

HANGİ SORUNLARA ÇÖZÜM İSTENİYOR?

Çözüm önerilerini sıralayan Sayın, şunları söyledi: 3568 Sayılı Kanun revize edilmeli. Haksız Rekabete çözüm bulunmalı. Gereksiz iş yükleri mali müşavirler üzerinden alınmalı. Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini TÜİK anketleri, İşgücü çizelgesi, işletme cetveli, gerçek faydalanıcı bilgi formu vb. kaldırılmalı ya da bizlerden değil ilgili kurumlardan istenmeli, Ba-Bs, Gekap, Geçici Vergi Beyanları kaldırılmalı, ücret tarifeleri hakkaniyetli bir şekilde güncellenmeli, tarifenin altında iş kabul edenlere çözüm bulunmalı. Sayıları 5 bin olan Yeminli mali müşavirlerin 130 bin SMMM’leri yönetmesini sağlayan TÜRMOB Başkanı YMM’den olur ve yönetim kurulu üyeleri 5/4 YMM’den seçilir maddeleri kaldırılarak, azınlığın çoğunluğu yönetmesi hükmü kaldırılmalı, Hazine ve Maliye Bakanlığından her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı bir çağda, elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılmasını ve yasal olarak veri talep eden tüm kamu kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, vergi beyan dönem ve sürelerinin, resmî tatil günleri dikkate alınarak düzenlenmesini talep ediyoruz.”