Alevi ve Bektaşi inanç ve kültürüne yönelik ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel çalışmalar yapan araştırmacıların katıldığı yarışmaya, Doç. Dr. Metin Ziya Köse danışmanlığında hazırladığı “Türk-İslam Düşüncesinde Mehdi Tasavvuru: Osmanlı’da Şahkulu Örneği” başlıklı teziyle katılan Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Artan Ok, ‘Doktora Tezi’ kategorisinde üçüncülük ödülü aldı. Yarışmada, Alevi ve Bektaşi inanç ve kültürüne dair yeni bir perspektif sunan çalışmasıyla jürinin büyük beğenisini kazanan Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Artan Ok, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, bu alanda yapılan araştırmaların önemine vurgu yaparak, Alevi ve Bektaşi inancının derinlikli incelemelerle daha geniş kitlelere doğru bir şekilde aktarılması gerektiğini belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Artan Ok ayrıca, Alevi ve Bektaşi kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu kültürün korunmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Yarışmaya ‘Hakemli Dergide Yayınlanmış Makale’ kategorisinde katılan Dr. Öğr. Üyesi Erdem Akın’ın “Sanal Ortamda Veli Kültünün Yeniden İnşası: Hacı Bektaş Veli Örneği” adlı makalesi, ikincilik ödülüne layık görüldü. Dr. Öğr. Üyesi Erdem Akın, Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi örneklem alarak veli kültü temelinde sanal ortamdaki iletişim ağları ve etkileşim örüntülerini ortaya koyan makalesiyle seçici jüri kurulunun takdirini kazandı. Dr. Öğr. Üyesi Erdem Akın, ödül konuşmasında çok boyutlu, disiplinlerarası çalışmaların önemine değinerek Alevilik-Bektaşilik araştırmalarının kuramsal bir temele oturtularak kavramsal çerçeve dahilinde yürütülmesi gerekliliğini aktardı.

Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Alevi Bektaşi Kültürü Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Eren Salkaya’nın Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlgar Baharlu danışmanlığında hazırladığı Alevi Bektaşi Teolojisi alanında tezi ise “Yüksek Lisans Tezi” kategorisinde ikinci oldu.