Ürgüp İlçe Müftüsü İsmail Karadavut, Vaiz Adem Saylan ve Duayeri Camii imamı formatör öğretici Selami Acer tarafından hutbelerin vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, cami görevlilerinin hutbe sunma becerilerini geliştirmek ve nitelikli hutbe vermelerine katkıda bulunmak amacıyla Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Seminerleri verildi.

“İrşat yöntemi olarak hutbe ve hatiplik, hutbe çeşitleri ve adabı, hatibin temel nitelikleri, ses ve nefes kullanımı, Türkçeyi kullanma ve güzel konuşma becerisi, hutbe sunumunda yapılan yaygın hatalar, hutbe ile ilgili fıkhi konular, hutbe uygulamaları ve değerlendirilmesi” konularının işlendiği seminer, kursiyerler tarafından örnek hutbe sunma ve değerlendirme ile tamamlandı.