Gastro Tur Rehberi Eğitimi tamamlandı Gastro Tur Rehberi Eğitimi tamamlandı

PMLA, MLA (Modern Language Association of America-Amerika Modern Dil Derneği) dergisidir.

1884'ten beri PMLA, dil ve edebiyat alanlarındaki önemli akademisyenlerin makalelerini yayınlamaktadır.

Büyük ve heterojen bir derneğin yayını olan dergi, genel ya da özel çeşitli konulara,tüm bilimsel yöntemlere ve teorik bakış açılarına açıktır. İdeal PMLA makalesi, türü ne olursa olsun türünün en iyi örneğidir. Böyle bir makale, beşeri bilimlerde önemli bir sorunu ele alan, bulgularının sonuçlarını açıkça ortaya koyan bir makaledir.

PMLA abone olan kurumların ve MLA üyelerinin kullanımına açıktır. Her yıl dört sayıda (Ocak, Mart, Mayıs ve Ekim) yayınlanır. Eylül sayısı ise MLA derneğinin yıllık kongresinin programını oluşturur. Dergi AHCI (Arts and Humanities Index)’ te yer
almaktadır.

Editör: Alpaslan Körükcü