Nevşehir İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Vali Ali Fidan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, belediye başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tarımda organik üretime destek Tarımda organik üretime destek

“ULUSLARARASI HUKUKUN VARLIĞI TARTIŞMAYA BAŞLANMIŞTIR”

Mevcut insan hakları literatürünün uygulama ile uyuşmadığını belirten TİHEK İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, “Uluslararası hukuktaki birçok düzenlemenin, sözleşmenin ve örgütlerin varlığının dünya üzerindeki adaletsizliğin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülürken tam tersi gerçekleşmiş ve insanlığın vicdanında uluslararası hukukun varlığı tartışmaya başlanmıştır.” dedi.

Gazze’de yaşanan katliama dikkati çeken Tiryaki, 7 aydan uzun süredir tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliamın dünyadaki adaletsizliğin ve acımasızlığın son örneği olduğunu söyledi.

İnsan Hakları Toplantısında Gazze Katliamına Dikkat Çekildi 2

“İNSAN HAKLARI DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE GAZZE'DE HEZİMETE UĞRADI”

Gazze’de yaşananların son insanlık trajedisi olduğunu vurgulayan Tiryaki, “Hastanelerin kamplarının Birleşmiş Milletler’e ait binaların bombalandığı, kadın, yaşlı çocuk ayrımı yapılmadan katliamların gerçekleştiği Gazze, hepimizin gözleri önünde yaşanan son insanlık trajedisidir. Sadece birkaç ay içerisinde 35 binden fazla insanın katledildiği bu soykırıma dünya vermesi gereken tepkiyi verememiş, özellikle insan hakları savunucusu olan batı toplumu her şeyi tükettiği gibi insan haklarını da burada maalesef tüketmiştir. İnsan hakları 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de hezimete uğramıştır. Sözün değil, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve en başta da hukukun bittiği yerdeyiz. En temel insan hakkı olan, yaşama hakkının vahşice yok edildiği bu süreçte küresel ve bölgesel insan hakları örgütleri ne yaptılar? Maalesef olumlu şeyler söyleyemiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin şahsi düşüncelerini yansıtan insani duruşu ve uluslararası ceza mahkemesi tarafından alınan bazı cılız kararlar dışında etkili bir yol izlenemedi. Avrupa Birliği'nden ise hiç ses çıkmadı. Hatta Avrupa ülkelerinin bu ihlalleri alenen desteklediklerine şahit olduk.” diye konuştu.

İnsan Hakları Toplantısında Gazze Katliamına Dikkat Çekildi 3

“TÜRK MİLLETİ İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ÖRNEK TEŞKİL ETMİŞTİR”

Türk milletinin insan hakları kavramıyla yeni tanışmadığını kaydeden Vali Fidan da, “Türk milleti, asırlar öncesinde, diğer milletler daha karanlık çağ olarak adlandırdıkları zamanları yaşarken, insan hakları konusunda zamanının ilerisinde bir hayat tarzını benimsemiş ve etkileşimde bulunduğu topluluklara örnek teşkil etmiştir. Bu da milletimizin inancı, kültürü ve diğer milli özelliklerini kaybetmemesinden kaynaklanmıştır.” dedi.

Türk milletinin insan haklarına saygılı bir toplum olduğunu aktaran Fidan, şunları söyledi: “Hem inandığımız dini değerler, hem de tevarüs etmiş olduğumuz milli değerler bizi insan haklarına saygılı bir toplum haline getirmiştir.”

Konuşmaların ardından katılımcıların görüşleri dinlendi.

Editör: Alpaslan Körükcü