Kozaklı trafiğinin sorunları görüşüldü Kozaklı trafiğinin sorunları görüşüldü

Kozaklı, Nevşehir'in Kaplıcaları ile tanınan ilçesidir. İl merkezi olan Nevşehir'e en uzak ilçedir. İlçeye bağlı 24'ü köy olmak üzere 30 yerleşim birimi bulunmaktadır. İlçenin il Merkezi olan Nevşehir'e uzaklığı 85 Km, çevre iller Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'a ortalama uzaklığı ise 90 Km'dir.

Kozaklı, tarih boyunca farklı kökenlerden gelen insanların buluşma noktası olmuş bir ilçedir. 1954 yılında Hamamorta, Buruncuk, Bağlıca ve Kozaklı köylerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. İlçenin ismi ise bu birleşmede önemli rol oynayan Kozaklı Köyü’nden gelmektedir. İlçenin sakinleri genellikle Türkmen kökenlidir ve Kızılkoyunlu, Akçakoyunlu ve Yabanlı gibi aşiretlerden gelmektedir. Ayrıca, 18. yüzyılın sonlarına doğru Toroslar’da yaşayan ve daha sonra iskan politikaları kapsamında Nevşehir’in kuzey bölgelerine yerleştirilen ACIÖĞÜNLÜ (ya da Acıön) aşireti de ilçenin önemli ve köklü yörük aşiretlerindendir. Bu aşiretin yerleşimleri arasında Hacıfaklı köyü başta olmak üzere birçok köy bulunmaktadır.

Kozaklı isminin kökenine dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte çeşitli rivayetler mevcuttur. Bunlardan biri, halen türbesi bulunan Kozoğlu isimli bir şahsın, kayalarla sıcak suyun etrafını çevirerek burada bir hamam inşa ettiği ve bu hamamın çevre köylerin ortasında bulunması sebebiyle Hamamorta adını aldığı yönündedir. Diğer bir rivayet ise Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yaşayan yörüklerden olan “Kozak” adında bir yörük beyinin, geniş ailesiyle birlikte hayvanları için yurt ve otlak arayışına çıkarak zamanındaki ormanlık alana, günümüzdeki adıyla Kozaklı Köyü’ne yerleştiği şeklindedir. Bu beyin adından türediği düşünülen Kozaklı ismi, farklı illerde ve ilçelerde de rastlanmaktadır, örneğin İskenderun, Manisa gibi yerlerde de benzer isimlere rastlanmaktadır. Bir diğer rivayet ise bugünkü Kozaklı ilçesi sınırları içinde bulunan kaplıcalardan yükselen buharın pamuk kozasına benzetilmesiyle, ilerleyen zamanlarda kozaya benzetilerek burada konaklandığı ve bazı ailelerin burada kalıp, bazılarının ise daha batıya ve kuzeye doğru göç ettiği yönündedir.

Kozaklı, geçmişinde farklı kültürlerin izlerini taşıyan ve çeşitli rivayetlere konu olan bir ilçe olmasıyla beraber, köklü ve zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bu mirası koruyarak günümüze taşıyan Kozaklı, bugün de geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarmaya devam etmektedir.

Editör: Alpaslan Körükcü