İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilen il ve ilçelerde depremlerden zarar gören taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla yürütülen proje ve uygulama desteklerine devam ediyor.  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanıyor.

NEVÜ KÜMİB ADIYAMAN’DA KÜLTÜREL MİRASI BELGELEME ÇALIŞMASI YAPTI

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adıyaman Müze Müdürlüğü ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce 6 Şubat depreminde hasar gören yapılar değerlendirilerek uygun bulunan tescilli konutlarda proje çalışmalarına başlandı.

Avanos Kaymakamı Gölbaşı’dan Rektör Aktekin’e veda ziyareti Avanos Kaymakamı Gölbaşı’dan Rektör Aktekin’e veda ziyareti

Bu kapsamda rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin hazırlanmasına karar verilen bazı tarihi yapılarda 3D lazer tarama, İHA ile havadan görüntüleme, proje için ortofoto, plan, kesit, kokta bulutu dilimi ve benzeri verilerin CAD formatında hazırlanması çalışmaları, NEVÜ KÜMİB bünyesinde KÜMİB Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uzunel ve Öğr. Gör. Fatih Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.

Editör: Alpaslan Körükcü