NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kevser Kurt Demirsoy’un yürütücülüğünü yaptığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Işınsu Alkan’ın, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melek Hilal Kaplan ile Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Kökbaş’ın proje ekibinde yer aldığı “Nisin Antimikrobiyal Peptid'In Ratlarda Ortodontik Diş Hareketi ve Kök Rezorpsiyonu Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi" başlıklı projesi TÜBİTAK "1002-A Hızlı Destek Modülü" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projeyle, yaygın malokluzyon oranları nedeniyle ve gün geçtikçe artan estetik kaygılara bağlı tedavi görme talebiyle sıklıkla uygulanan ortodontik tedavilerde nisin peptidin yapılacak.

NEVÜ'de bilim şenliği NEVÜ'de bilim şenliği

Bu in-vivo rat model çalışması sonrası ortodontik tedavilerde diş hareketi hızında artış göstermesi ve/veya ortodontik olarak indüklenen inflamatuar kök rezorpsiyonu miktarını azaltması, sıklıkla uygulanan ortodontik tedavilerin sürecinin kısaltılması ve tedavinin en yaygın komplikasyonlarının azaltılmasının sağlaması amaçlanıyor.

Editör: Çağrı Körükcü