NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin YÖK tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras  Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak üniversitenin bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin somut ve somut olmayan kültür mirasının sürdürülebilirliğine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Aktekin bu kapsamda Anadolu'nun manevi mimarlarından üniversiteye ismini de veren Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin evrensel kültür mirasını gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde aktarmak amacıyla üniversitenin Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü’ tarafından çıkarılan ‘SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin ikinci sayısının üniversite yayınları arasında yerini aldığını belirtti.

Rektör Aktekin, başta editör kurulu olmak üzere derginin yayınlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür etti.

SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi Hakkında

NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü’nün yayını olan SÜREK Alevilik- SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin amacı, başta Alevilik-Bektaşilik olmak üzere çağdaş kültür bilimleri alanında yüksek akademik standartlarda disiplinlerarası çalışmalarla bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamak, mevcut birikimi revize etmek, global bir perspektifle özgür bilimsel düşünce gücünü desteklemek, sorunsalları derinleştirmek, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve araştırmacıların ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimlerine yardımcı olmak, Alevilik-Bektaşilik ve kültürel araştırmalar alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanlarda akademik kaynak oluşturarak çalışmaları görünür kılma ve yaygınlaştırmaktır.

Alevilik-Bektaşilik araştırmaları başta olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarıyla ilgili, kültürel araştırmalar çerçevesinde disiplinlerarası, özgün bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Alevilik-Bektaşilikle ilgili kültür bilimleri alanında araştırma, olgu sunumu, derleme, tezden yayın, çeviri, aktarma, kitap incelemesi türünden çalışmaları; yine bu alanda bilimsel yayınlar üzerine yapılan incelemeleri yayımlar. Dergi, Alevilik-Bektaşilik kültür bilimleri kesişiminde, kapsam olarak uluslararası ve yerel nitelikteki akademik tartışmaları içeren özgün ve eleştirel katkıları beklemektedir. Kültür bilimleri dairesinde geleneksel sanatlar, halk hayatı, edebiyat, kültür tarihi, maddi kültür çalışmaları, performans çalışmaları, anlatılar, kent-köy kültürü, çevrimiçi topluluklar, gelenekler derginin ilgilendiği konuları kapsamaktadır. Özellikle Alevilik-Bektaşilik çerçevesinde inanç, yaşam tarzları, ocaklar, ritüel, kutsal mekân, kült vb. konuları ise derginin odak noktasını oluşturmaktadır.

Gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulan SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi, yılda 2 sayı olarak 30 Haziran – 30 Aralık şeklinde yayınlanmaktadır.

KAPED haziran sayısı yayımlandı KAPED haziran sayısı yayımlandı

SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi’nin 2. sayısına https://dergipark.org.tr/tr/pub/surekdergi/issue/85380 adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Editör: Alpaslan Körükcü