TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BIDEB) tarafından lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" düzenleniyor.

Bu kapsamda yarışmaya 2024 yılında Nevşehir’de 14 okuldan toplam 92 proje başvurusu yapıldı.

 92 projeden 5'i Kayseri Bölge Sergisine davet edildi. Bölge sergisine davet edilen öğrenciler projelerini bölgesel düzeyde sergileme fırsatına sahip olacak.